ο Όρκος των Αθηναίων εφήβων οπλιτών


                               

   Κρατώντας τ πλα πο το μπιστευόνταν Πατρίδα,
ο θηναος φηβος μπροστ στ να τς γραύλου δινε τν παρακάτω ρκο :

Ο καταισχυν τ πλα,
οδ' γκαταλείψω τν προστάτην ν στοίχω,
μυν δ κα πρ ερν κα σίων,
κα μόνος κα μετ πολλν,
κα τν πατρίδα οκ λάττω παραδώσω,
πλείω δ κα ρείω σης ν παραδέξωμαι.

Κα
συνήσω τν ε κρινόντων,
κα τος θεσμος τος δρυμένοις πείσομαι,
κα ος τίνας λλους δρύσεται τ πλθος μφρόνως.
Κα ν τς ναιρε τος θεσμος μ πείθηται οκ πιτρέψω,
μυν δ κα μόνος κα μετ πάντων.
Κα τ ερά τα πάτρια τιμήσω.

στορες θεο
γραυλος, νυάλιος, ρης, Ζεύς, Θαλλ, Αξ, γεμόνηΔ θ ντροπιάσω τ πλα μου,
οτε θ γκαταλείψω τν συμπολεμιστή μου
που κι ν ταχθ ν πολεμήσω,
θ περασπίζω τ ερ κα τ σια,
κα μόνος κα μ πολλούς,
κα τν πατρίδα δ θ παραδώσω μικρότερη,
λλ μεγαλύτερη κα πολεμικότερη π' ση θ μο παραδοθε.

Θ πιστεύω στος Θεος
κα στος σχύοντες νόμους θ πακούω,
κα σ σους λλους νόμιμα θεσπισθον.
Κι ν κάποιος ναιρέσει μφισβητήσει
τος θεσμος δν θ τ πιτρέψω,
θ τν πολεμήσω ετε μόνος ετε μ λους.
Κα τς ερς παρακαταθκες τν πατέρων θ τιμήσω.

Μάρτυρές μου ο θεο
γραυλος, νυάλιος, ρης, Ζεύς, Θαλλ, Αξ, γεμόνη
Άγραυλος : Ήταν κόρη τού κόρη τού βασιλέως τής Αττικής Κέκροπος καί τής γυναίκας του Αγραύλου, αδελφή δέ τής Έρσης καί τής Πανδρόσου. Θυσιάστηκε υπέρ τής πατρίδος της κατακρημνισθείσα από τήν Ακρόπολη κάποτε πού η Αθήνα δέχτηκε εχθρική επιδρομή. Πρός τιμήν της οι Αθηναίοι ίδρυσαν ιερόν στήν θέση πού σκοτώθηκε κάτω απ' τό βόρειο τείχος όπου ο βράχος σχηματίζει πολλά σπήλαια. Ένα απ' αυτά αφιερώθηκε στήν Άγραυλο καί θέσπισαν ώστε νά δίνεται σ' αυτό ο καταπληκτικός όρκος  τών Αθηναίων εφήβων υπέρ τής Πατρίδος.
Ηγεμόνη : Ήταν χθονία θεότης, πού αργότερα ταυτίστηκε μέ τήν Άρτεμι, η οποία έλαβε καί τό επίθετο Ηγεμόνη. Μέ αυτό τό όνομα λατρευόταν η Άρτεμις στήν Σπάρτη, στήν Αρκαδία, στήν Τεγέα , στήν Αμβρακία, στήν Αιτωλία καί αλλού. Κατ΄άλλη εκδοχή ήταν αδελφή τής χάριτος Αυξούς, η οποία οδηγεί, ηγείται καί ετιμάτο στήν Αθήνα.
Θαλλώ : Ήταν μία από τίς Ώρες  γιά τούς Αθηναίους. Προσωποποιούσε τήν βλάστηση τής ανοίξεως καί συνεπώς τό κάλλος όταν είναι στήν ακμή του. Η άλλη Ώρα γιά τούς Αθηναίους ήταν η Καρπώ πού προσωποποιούσε τήν ωρίμανση τού θέρους.
Αυξώ  : Ήταν μία από τίς Χάριτες γιά τούς Αθηναίους καί συμβόλιζε τήν αύξηση, τήν ανάπτυξη.
Αναφέρονται επίσης καί ως τρείς Ώρες οι κόρες τού Διός καί τής Θέμιδος οι οποίες ήσαν η Θαλλώ, η Αυξώ καί η Καρπώ. Πάντως λατρευόνταν στήν Αθήνα μέ εξαιρετικές τιμές.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου