Οι δροσοσταλίδες στα κάλαντα...

Οι δροσοσταλίδες λένε τα κάλαντα στους συμμαθητές τους της τετάρτης τάξης  στο  A' Δημοτικό Κολοσσίου Λεμεσού της Κύπρου. Τώρα θα τους ξαναμιλήσουμε..του χρόνου!! View more presentations or Upload your own.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου