Τα πολιτεύματα στην Αρχαϊκή Ελλάδα


Σύντομα, τα όσα είπαμε για τη διαδοχή (ακολουθία) και εξέλιξη των πολιτευμάτων στην Ελλάδα.
δείτε και το σχεδιάγραμμα στο τέλος και θα φτιάξουμε και δικό μας χάρτη με λέξεις στην τάξη, ολοκληρώνοντας την ενότητα των αρχαϊκών χρόνων.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου